Gaukite geriausius „Everyone“ pasiūlymus el. paštu

Privatumo taisyklės

„Everyone“ kurtų drabužių, aksesuarų, papuošalų ir dekoracijų formą ir dizainą saugo autoriaus teisės ir kopijuoti griežtai draudžiama. Perparduoti ar platinti „Everyone“ gaminius be prekinio ženklo „Everyone“ įkūrėjų ar įgaliotų atstovų sutikimo taip pat griežtai draudžiama.

Interneto svetainė www.everyone.lt yra internetinės prekybos portalas (toliau vadinamas „Portalu“), įkurtas fizinio asmens Giedrės Juršienės, individualios veiklos Nr. 609697 (toliau vadinama „Pardavėju“), naudojamas kaip „Everyone“ produktų internetinė parduotuvė Lietuvoje.

DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmeninę informaciją, kai Jūs naudojatės Portalu. Šie asmens duomenys apima Jūsų asmeninę informaciją, kurią pateikiate pirkdami www.everyone.lt portale. Ši informacija – tai vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeri, pristatymo ir gyvenamosios vietos adresai, mokėjimo už pirkinius metodas, pirkimų istorija ir mokėjimų informacija. Jums nepateikus mums reikiamos informacijos, Mes negalėsime įvykdyti taikytino duomenų rinkimų tikslo, pvz., pristatyti Jums prekes. Jūsų Asmens duomenys bus tvarkomi šiais tikslais:

Pirkimo pardavimo sutarties arba bet kokios kitos abiejų šalių sudarytos sutarties Jūsų įsigytiems produktams parengimui, įgalinimui ir įvykdymui Pardavėjui bei su tuo susijusiais administraciniais ir teisiniais tikslais. Taip pat galime naudoti Jūsų duomenis norėdami susisiekti su Jumis el. paštu, telefonu ar SMS žinute, jei reikės informuoti apie Jūsų užsakymo statusą ar suteikti kitą su paslaugomis susijusią informaciją. Jei pateikiate mums informaciją apie trečiąsias šalis, Jūs būsite atsakingi už tų šalių informavimą. Nupirkus produktą ar dovanų čekį (toliau – prekės), pateikta trečiųjų šalių informacija bus naudojama tik prekių pristatymo ar gavimo patvirtinimo tvarkymui ir atsiliepiant į bet kokį Jums ar trečiajai šaliai kilusį klausimą ar prašymą.

Vartotojas (Jūs) patvirtinate, kad pateikti Asmens duomenys yra teisingi ir tikslūs ir įsipareigojate mums pranešti apie jų pasikeitimus. Bet kokia Interneto svetainei ar jos įkurėjui, Pardavėjui ar trečiam asmeniui sukelta žala ar nuostoliai, atsiradę dėl to, kad registracijos formoje buvo pateikta neteisinga, netiksli ar nepilna informacija, yra išimtinai vartotojo atsakomybė.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę (-es) ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti mums.

Jūsų duomenys bus saugomi 3 metus po paskutinio Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami.

JŪSŲ INFORMACIJA GALI BŪTI ATSKLEISTA

Vykdant užsakymą – „Everyone“ partneriams, teikiantiems prekių pristatymo paslaugas.
Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką, jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
Kitais atvejais tik su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA

Mūsų naujienlaiškio prenumerata gali būti savo noru aktyvuota vartotojui davus sutikimą www.everyone.lt Portale. Sutikimas yra duodamas užregistravus savo duomenis Portale naujienlaiškiams gauti, t.y. el.pašto adresą. Turėdami Jūsų išankstinį sutikimą Pardavėjas tvarkys Jūsų Asmens duomenis, kad galėtų Jums suteikti informaciją apie “Everyone” bei kitų susijusių su „Everyone“ prekių ženklų ir/arba kompanijų, (veikiančių dekoravimo, tekstilės, aprangos gaminių bei interjero dekoravimo srityse bei tokiose papildomose srityse kaip kosmetika ar odos gaminiai bei elektroninių parduotuvių kūrimas ir priežiūra) produktus, įskaitant, kiek tai susiję su šiais produktais ar paslaugomis, komercinių pranešimų išsiuntimą el. paštu ar kitomis panašiomis elektroninėmis komunikacijos priemonėmis (pvz. SMS žinutėmis) ar telefonu. Komercinius elektroninius pranešimus gausite tik tuomet, jei sutikote juos gauti arba kitu atveju – jei tai leidžia įstatymai. Atsisakyti prenumeratos galima apie tai informuojant el.paštu info@everyone.lt nurodant teisingą savo el.pašto adresą.

NAUDOTOJŲ TEISĖS

Duomenų subjektas turi šias teises:
– Būti informuotam apie savo duomenų tvarkymą;
– Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
– Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis;
– Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);
– Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jūs turite teisę peržiūrėti, ištaisyti, ištrinti savo duomenis ar prieštarauti jų tvarkymui, ir ją galite panaudoti, išsiųsdami el. laišką adresu info@everyone.lt, temos laukelyje nurodę „Asmens duomenų tvarkymas“. Esant būtinybei, mes galime prašyti, kad prašymas būtų patvirtintas, nurodant prašytojo tapatybę. Mūsų tikslas yra užtikrinti aukščiausio lygio saugumą ir konfidencialumą. Tuo atveju, jei nuspręsite pasinaudoti šia teise, prašome mums pateikti el. pašto adresą, kuriam bus taikoma teisė peržiūrėti, ištaisyti, ištrinti ar prieštarauti.