Gaukite geriausius „Everyone“ pasiūlymus el. paštu

Privatumo taisyklės

Mes gerbiame Jūsų privatumą ir užtikriname asmens duomenų apsaugą pagal šias taisykles.

Prekinio ženklo įkūrėja ir el.parduotuvės www.everyone.lt valdytoja Giedrė Juršienė (toliau – Duomenų valdytojas) šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – PT) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomomis interneto svetainėmis. PT nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

DUOMENŲ VALDYTOJO REKVIZITAI

Prekinio ženklo įkūrėja ir el.parduotuvės www.everyone.lt valdytoja Giedrė Juršienė, individualios veiklos pažymos Nr. 609697, veiklos registracijos adresas Kęstučio g. 50-8, Vilnius, Tel. Nr. +370 67572421, el.paštas giedre@everyone.lt

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę (-es) ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti mums.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

DUOMENŲ IR INFORMACIJOS RINKIMAS

Norint įsigyti prekių iš el.parduotuvės www.everyone.lt, prašome Jūsų pateikti tam tikrą užsakymo įvykdymui reikalingą informaciją: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

INFORMACIJA NAUDOJANTIS SVETAINE

Naršant po el.parduotuvę www.everyone.lt, automatiškai renkami tam tikri duomenys:
1. Įrenginio informaciją, t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai.
2. Prisijungimo informaciją, t. y. Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėse, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje.

DUOMENŲ NAUDOJIMAS

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

 • užsakytų prekių pristatymui ir siuntimui;norėdami susisiekti su Jumis el. paštu, telefonu ar SMS žinute, jei reikės informuoti apie Jūsų
 • užsakymo statusą ar suteikti kitą su paslaugomis susijusią informaciją;
 • everyone.lt veiklos analizės tikslu – siekiant pagerinti ir optimizuoti el.parduotuvės naršymo kokybę;
 • tiesioginės rinkodaros tikslu*:
  a) siųsti turinį (pvz. naujienlaiškius) aktualiomis temomis*
  b) pateikti individualiai pritaikytus pasiūlymus ir pranešti apie galiojančias akcijas*
  c) įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas
 • Organizuoti nemokamus konkursus, žaidimus ar akcijas, kaip leidžia įstatymai*
 • Kitais būdais su Jūsų sutikimu*

*Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

Jei pateikiate mums informaciją apie trečiąsias šalis, Jūs būsite atsakingi už tų šalių informavimą. Nupirkus produktą ar dovanų čekį (toliau – prekės), pateikta trečiųjų šalių informacija bus naudojama tik prekių pristatymo ar gavimo patvirtinimo tvarkymui ir atsiliepiant į bet kokį Jums ar trečiajai šaliai kilusį klausimą ar prašymą.

JŪSŲ INFORMACIJA GALI BŪTI ATSKLEISTA

– Vykdant užsakymą – prekinio ženklo „Everyone“ partneriams, teikiantiems prekių pristatymo paslaugas.
– Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką, jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
– Kitais atvejais tik su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

JŪSŲ INFORMACIJOS SAUGOJIMAS

Prekinio ženklo „Everyone“ vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo.

Jūsų duomenys bus saugomi 3 metus po paskutinio Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami.

NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA

Mūsų naujienlaiškio prenumerata gali būti savo noru aktyvuota vartotojui davus sutikimą www.everyone.lt Portale. Sutikimas yra duodamas užregistravus savo duomenis Portale naujienlaiškiams gauti, t.y. el.pašto adresą. Turėdami Jūsų išankstinį sutikimą Pardavėjas tvarkys Jūsų Asmens duomenis, kad galėtų Jums suteikti informaciją apie “Everyone” bei kitų susijusių su „Everyone“ prekių ženklų ir/arba kompanijų, (veikiančių dekoravimo, tekstilės, aprangos gaminių bei interjero dekoravimo srityse bei tokiose papildomose srityse kaip kosmetika ar odos gaminiai bei elektroninių parduotuvių kūrimas ir priežiūra) produktus, įskaitant, kiek tai susiję su šiais produktais ar paslaugomis, komercinių pranešimų išsiuntimą el. paštu ar kitomis panašiomis elektroninėmis komunikacijos priemonėmis (pvz. SMS žinutėmis) ar telefonu. Komercinius elektroninius pranešimus gausite tik tuomet, jei sutikote juos gauti arba kitu atveju – jei tai leidžia įstatymai. Atsisakyti prenumeratos galima apie tai informuojant el.paštu info@everyone.lt nurodant teisingą savo el.pašto adresą.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Duomenų subjektas turi šias teises:
– Būti informuotam apie savo duomenų tvarkymą;
– Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
– Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis;
– Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);
– Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių.

Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis elektroninio pašto adresu info@everyone.lt.

Į Pirkėjo paklausimą apie Asmens duomenų tvarkymą ar Pirkėjo prašomus duomenis pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

TREČIŲJŲ ASMENŲ APLIKACIJOS IR ĮSKIEPIAI MŪSŲ SVETAINĖJE

Duomenų valdytojo interneto svetainėje(-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.