Gaukite geriausius „Everyone“ pasiūlymus el. paštu

Sąlygos ir nuostatos

„Everyone“ kurtų drabužių, aksesuarų, papuošalų ir dekoracijų formą ir dizainą saugo autoriaus teisės ir kopijuoti griežtai draudžiama. Perparduoti ar platinti „Everyone“ gaminius be prekinio ženklo „Everyone“ įkūrėjų ar įgaliotų atstovų sutikimo taip pat griežtai draudžiama.

Prekių pardavimas per šį tinklalapį yra atliekamas pagal prekinio ženklo pavadinimą „Everyone“, valdomą Giedrės Juršienės, individualios veiklos pažymėjimo nr.609697,  registracijos adresas Kęstučio g. 50-8, Vilnius, elektroninio pašto adresas info@everyone.lt, tel. nr. +370 675 72421.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.everyone.lt susijusios nuostatos.

2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Pirkti”.

4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

1. Pirkėjas užsakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog šio skyriaus 1 punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje „Everyone“ tinkamos elektroninės prekybos vykdymo tikslu.

4. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

PIRKĖJO TEISĖS

1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje www.everyone.lt šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

2. Vadovaujantis LR teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis Pardavėjo ir Pirkėjo teisinius santykius, Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve www.everyone.lt, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu info@everyone.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo dienos.

3. Taisyklių šio skyriaus 2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo dėvėta, kaip nurodyta grąžinimo taisyklėse.

PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo apie jų pasikeitimą nedelsiant pranešti el.paštu info@everyone.lt

3. Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve www.everyone.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

PARDAVĖJO TEISĖS

1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 5 darbo dienas.

4. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pašalinti bet kokį gaminį iš šios svetainės ir pašalinti arba keisti bet kokią šios svetainės medžiagą ar turinį.

5. Pardavėjas pasilieka teisę iš anksto nepranešęs neparduoti prekių asmenims arba anuliuoti jau patvirtintą užsakymą asmenų, pasinaudojusių grąžinimo teise 3 ir daugiau kartų iš eilės.

PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.everyone.lt teikiamomis paslaugomis.

2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių II skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.

4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais be siuntimo ir pristatymo kainos.

2. Pristatymo kaina automatiškai priskaičiuojama Pirkėjo krepšelyje, pasirinkus atitinkamą pristatymo būdą.

3. Pirkėjas atsiskaito už prekes šiais būdais: apmokėjimas naudojantis mokėjimo sistemomis „Paysera“ arba „Paypal“.

4. Užsakymas vykdomas tik gavus išankstinį apmokėjimą už prekes. Dauguma gaminių esančių el.parduotuvėje www.everyone.lt yra siūnami pagal užsakymus iki 5 darbo dienų. Pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tik pagaminus ar pasiuvus Jūsų užsakytą prekę.

PREKIŲ PRISTATYMAS

1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

3. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 5 darbo dienas, nuo apmokėjimo patvirtinimo.

4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6. Pirkėjas privalo el. paštu info@everyone.lt pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

PREKIŲ KOKYBĖ

1. Visi elektroninėje parduotuvėje www.everyone.lt parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekėsi keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR teisės aktų nuostatomis.

2. Pirkėjas gali grąžinti prekes per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, laikantis tam nustatytų taisyklių, prieš tai informuodamas apie grąžinimą Pardavėją el.paštu info@everyone.lt

3. Grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

ATSAKOMYBĖ

1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

PASTABOS, PASIŪLYMAI, SKUNDAI IR REIKALAVIMAI

Jūsų pastabos ir pasiūlymai visada yra laukiami. Prašome bet kokias pastabas ir pasiūlymus, kaip ir bet kokias užklausas, skundus ar reikalavimus siųsti el.paštu info@everyone.lt. Skundai ir reikalavimai bus sprendžiami kaip galima greičiau. Jei manote, kad Jūsų kaip pirkėjo teisės buvo pažeistos, galite atsiųsti savo skundus el. pašto adresu: info@everyone.lt, siekiant surasti neteisminį sprendimą. Šiuo atžvilgiu, jei mūsų svetainėje pirkote produktus, mes, atitinkamai informuojame Jus, kad turite teisę kreiptis dėl vartojimo ginčų sprendimo su mumis neteisminiu būdu pagal vartotojų teisių apsaugos įstatymą, įstaiga, neteismine tvarka sprendžianti vartotojų pretenzijas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, www.vvtat.lt

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.